עיצוב נוף

גייזרה מדהימה - שימוש באזור הגינון

גינון האתר תלוי בגורמים רבים. תושבי הקיץ צריכים לקחת בחשבון תכונות אקלימיות, הרכב הקרקע, זמן ויכולות פיננסיות. המטרה העיקרית נשארת היופי של האתר לאורך כל השנה. לכן, הבחירה של צמחים הוא חלק חשוב של התכנון. אחד הסוגים הנפוצים של צמחים רב שנתיים דקורטיביים, אשר משמש לעתים קרובות עבור עיצוב נוף, הוא geyhera.