משק בית

מה שמבדיל בין צרעה לבין דבורה

תמונת החרק מדגימה כיצד הדבורה שונה מהצרעה; שניהם חרקים עוקצים בכאב, ואת הנשיכות שלהם יכול לגרום לתגובות אלרגיות. יש לדעת את ההרגלים שלהם, את המקומות שבהם הם יכולים למצוא לעתים קרובות כדי להגן על עצמם ועל ילדים מפני התקפה. בנוסף, שני המינים שונים זה מזה בדרגות שונות של תוקפנות.