גן

ספיירה בסיביר

בסיביר, לעתים קרובות אתה יכול למצוא שיחי spirea פורח. צמח זה סובל כפור חמור וחורפים קשים. עם זאת, בעת בחירת spirea לשתילה בסיביר, אתה צריך לשים לב למגוון. חלקם די thermophilic. שמירה על כל הכללים של נטיעה וטיפול spirea בסיביר, אתה יכול לגדל צמח יפה.