משק בית

תמיסה פרופוליס: מה זה עוזר ואיך לקחת את זה נכון

הפרופוליס הוא נס אמיתי של הטבע, אשר נוצר על ידי מעטפות של דבורים, והאנושות כבר משתמש המאפיינים הקסום שלה כדי לשמור על בריאותו מאז ימי קדם. המאפיינים הטיפוליים של תמיסת הפרופוליס ותוויות המניעה שלה מתוארים בפירוט במאמר זה, ומציעים המלצות ספציפיות ומתכונים לשימוש בחומר יקר זה בריפוי מחלות רבות.