גן

מפצח האגוזים: מתכון על צנוברים

צנוברים, חדורים באיכות גבוהה וודקה או אלכוהול, יש לא רק אפקט ריפוי, אלא גם מסוגלים לשחזר את החסינות, להכין את הגוף לתנאים סביבתיים קשים. באמצעות כל מתכון עבור תמיסת צנוברים, וודקה, אתה יכול לקבל מוצר שימושי עם תכונות antitumor antitumor ו.