גן

פרטי התוכן של Barberry Superba (Berberis ottawensis Superba)

שיחי נוי מסוגלים לקשט אפילו את מגרש הגן הצנוע ביותר. Barberry Superba - גדל במהירות רב שנתי, אשר לא רק פירות טעים, אבל יש מראה אטרקטיבי למדי.

כל גנן חלומות של נטיעת שיחי ברבירי, כי הצמחים בהירים מסוגלים ליצור קומפוזיציה נוף צבעוני בגן כלשהו. לדעת את הניואנסים של השתילה ואת הכללים למיקום שיחים באתר, אתה יכול להקל על הטיפול של הצמחים.